સાવ નકામો માણસ

સાવ નકામો માણસ

July 15 at 2:00am

સંત તુકારામને બધા એ જ નામે બોલાવતાં. તુકારામ પણ ખરેખરા હતા. ખેતરમાં મજૂરી જાતે કરતા અને જે પૈસા આવે
દૂધ પિવાય, લોહી નહીં

દૂધ પિવાય, લોહી નહીં

July 15 at 2:00am

એક વાર એક વેપારી સાથે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ હીરાના સોદા કર્યા. એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે, અમુક સમયે
ગાંધીજીનો સમતા વ્યવહાર

ગાંધીજીનો સમતા વ્યવહાર

July 15 at 2:00am

મહાત્મા ગાંધીજી આફ્રિકાની જેલમાં હતા તે દિવસોની વાત છે. તે વખતે જેલમાં તેમની ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે આ
વર્ષારાણી

વર્ષારાણી

July 15 at 2:00am

રીમ-ઝીમ આવી વર્ષારાણી, આંખ ફરે ત્યાં પાણી પાણી રીમ- ઝીમ આવી.... ચારેકોરે હરિયાળી ખીલી, ધરતીએ ઓઢી ચ
વૃક્ષારોપણ વર્ષામાં...

વૃક્ષારોપણ વર્ષામાં...

July 15 at 2:00am

વર્ષાના છાંટણાંમાં નહાતાં રે બાળ, લઈએ તો આપણે વૃક્ષસંભાળ... લીલાંછમ ઝાડવાં લાગે મઝાના, નીચે બેસી અમ
હોડી મઝાની

હોડી મઝાની

July 15 at 2:00am

આવ્યો રે વરસાદ ઝરમરિયો, ફોરાં ઝીલો નાનેરાં હાથમાંજી રે. સઢવાળી હોડી હુંકારો ઓ રાજા, હોડીમાં બેસાડો
ફળો અને શાકભાજીનું અવનવું

ફળો અને શાકભાજીનું અવનવું

July 15 at 2:00am

સૌથી વધુ લોકપ્રિય ટામેટાની ૫૦૦૦ જેટલી જાત અને સફરજનની ૭૫૦૦ જાત હોય છે. * વનસ્પતિશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ
છઠ્ઠું જીવજગત-વાઈરસ

છઠ્ઠું જીવજગત-વાઈરસ

July 15 at 2:00am

પૃથ્વી પરની સજીવ સૃષ્ટિમાં હજારો જાતના વનસ્પતિ, પ્રાણી, પક્ષીઓ, જળચર, ઈયળ, અળશિયા અને જંતુઓ છે. જીવવ
પાણીનું અજબ ગજબ

પાણીનું અજબ ગજબ

July 15 at 2:00am

પાણી પૃથ્વી પરની સજીવ સૃષ્ટિના જીવનનો આધાર છે અને સદ્નસીબે વાતાવરણમાં પાણીનો પુષ્કળ જથ્થો વરાળ સ્વર
મચ્છર જેવાં જીવડાં પ્રકાશથી કેમ આકર્ષાય છે ?

મચ્છર જેવાં જીવડાં પ્રકાશથી કેમ આકર્ષાય છે ?

July 15 at 2:00am

ચોમાસામાં સાંજના સમયે વાતાવરણમાં મચ્છર જેવાં અનેક જાતના જીવડા ઊડતાં જોવા મળે. આ જીવડાં મોટાભાગે ટયૂબ

Zagmag  News for Jul, 2017