વિવિધા - ભવેન કચ્છી

વિવિધા - ભવેન કચ્છી

January 17 at 2:15am

વ્યક્તિની પ્રકૃતિ કેવી છે, તેનામાં કેવા ગુણ હોઈ શકે તે જાણવા માટે વિશ્વમાં અવનવી થિયરીઓ પ્રચલિત.....
અનાવૃત - જય વસાવડા

અનાવૃત - જય વસાવડા

January 17 at 2:12am

ઉતરાણ અને વાસી ઉતરાણ પણ પૂરી થઇ જાય, ત્યારે પતંગરસિયાઓની આસપાસ ચોપાસ એક ખાલીપો......................
ક્રાઈમવૉચ - જયદેવ પટેલ

ક્રાઈમવૉચ - જયદેવ પટેલ

January 17 at 2:07am

અભિજિત અને નયના બાળપણથી મિત્રો હતા. સાથે રમતા-ખેલતા, હસતા-કૂદતા બાળપણ પૂરું થયું. તરૃણા.............
ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ - વિશાલ શાહ

ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ - વિશાલ શાહ

January 17 at 2:06am

નૈન સિંઘે આશરે ૧૫૦ વર્ષ પહેલાં નેપાળ અને તિબેટમાં આવેલા હિમાલયની પર્વતમાળાઓમાં એકલ..................
ડિસ્કવરી - ડો. વિહારી છાયા

ડિસ્કવરી - ડો. વિહારી છાયા

January 17 at 2:06am

ભારતના નૌકાદળે 'અરિહંત' નામની ન્યૂક્લિયર સબમરીન હિંદી મહાસાગરમાં ૨૬મી જુલાઈ ૨૦૦૯માં તે..............
ટોપ્સીટર્વી -  અજિત પોપટ

ટોપ્સીટર્વી - અજિત પોપટ

January 17 at 2:04am

અખબારોમાં પ્રગટ થતા વાર્ષિક રાશિ ભવિષ્યના વર્તારા તમે વાંચતાં હો તો તમારા ધ્યાનમાં એક ભવિષ્ય........
બુધવારની બ૫ોરે -  અશોક દવે

બુધવારની બ૫ોરે - અશોક દવે

January 17 at 2:03am

એ કહેતા શરમ આવે છે કે, ગુજરાતીઓને હજી પૂરજોશમાં ઘાંટા પાડીને વાતો કરતા નથી ફાવતું. વાતો ચોક્કસ......
સેલિબ્રેશન - ચિંતન બુચ

સેલિબ્રેશન - ચિંતન બુચ

January 17 at 2:03am

ધર્મ શું છે? શબ્દોમાં, શાસ્ત્રોમાં, ક્રિયાકાંડોમાં કે તમારા અંતરાત્મામાં, તમારામાં, તમારી ચેતનાના...
હેલ્થ ટીટ બીટ્સ -  મુકુન્દ મહેતા

હેલ્થ ટીટ બીટ્સ - મુકુન્દ મહેતા

January 17 at 2:03am

ખોરાકમાં પ્રોટીનની રોજની જરૃરત ૫૦થી ૬૦ ગ્રામ ગણાય. હાડકા અને સ્નાયુની રચના માટે પ્રોટીન જોઈએ. ......
સંવેદનાના સૂર - નસીર ઈસમાઈલી

સંવેદનાના સૂર - નસીર ઈસમાઈલી

January 17 at 2:02am

સાંજના સ્વચ્છ લાલ આકાશમાં માળા પર પાછા ફરી રહેલાં પક્ષીઓનો કલરવ ચકરાતો હતો. તમે એસ.ટી...............

Shatdal  News for Jan, 2018