Latest Gandhinagar News

ધોળેશ્વર નજીક સાબરમતી નદીમાં ગેરકાયદે રેતી ખનન

May 26 at 2:00am

- સંત સરોવરથી ભાટ સુધી પ્રતિબંધ છતાં..
More...
નારદીપુર કોલેરાગ્રસ્તઃચાર પોઝિટિવ કેસ

May 26 at 2:00am

- ઝાડા ઉલ્ટીના દર્દીઓનું પરિક્ષણ કરતા ગંભીર રોગચાળાની સ્થિતિ બહાર આવી..
More...

Gandhinagar  News for May, 2017