રણછોડને દરબાર... આવે નરને નાર... લઈ હાથમાં... ધોળીધજા.. ધોળીધજા...

રણછોડને દરબાર... આવે નરને નાર... લઈ હાથમાં... ધોળીધજા.. ધોળીધજા...

February 22 at 2:00am

પદયાત્રીઓને જયરણછોડના નારા નવું જોષ પુરૃં પાડતા હોય છે. જેમ પદયાત્રીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો.........
વિચાર વીથિકા - દેવેશ મહેતા

વિચાર વીથિકા - દેવેશ મહેતા

February 22 at 2:00am

પંઢરપુરમાં લક્ષ્મીદત્ત નામના એક ઋગ્વેદી બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તે સદૈવ સેવા, સ્મરણ, અને સત્સંગમાં નિમજ્
વિમર્શ - ચંદ્રહાસ ત્રિવેદી

વિમર્શ - ચંદ્રહાસ ત્રિવેદી

February 22 at 2:00am

ભગવદ્ગીતામાં ચોથો અધ્યાય એક રીતે ઘણો મહત્ત્વનો છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વિષાદગ્રસ્ત થઈને રથની પાછળના....
અમૃતની અંજલિ - આચાર્ય વિજયરાજરત્નસૂરિ

અમૃતની અંજલિ - આચાર્ય વિજયરાજરત્નસૂરિ

February 22 at 2:00am

સાંપ્રત યુગમાં માનવીની જીવનજરૃરિયાતો દર્શાવવા કાજે એક 'સ્લોગન' ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે કે 'રોટી-કપડાં ઔર ...
શ્રી માતાજી: આધ્યાત્મિક ક્રાંતિના આવાહક - ડો. દીપક પંડયા

શ્રી માતાજી: આધ્યાત્મિક ક્રાંતિના આવાહક - ડો. દીપક પંડયા

February 22 at 2:00am

આધ્યાત્મિક જીવન એ કાંઈ ભાગેડુ જીવન નથી, જીવનથી ભાગી ભાગીને જીવતો માણસ ક્યાં જઈ શકવાનો...............
જીવનમાં જેટલું ભગવાનનું પ્રાધાન્ય, તેટલી સુખ- શાંતિ વિશેષ

જીવનમાં જેટલું ભગવાનનું પ્રાધાન્ય, તેટલી સુખ- શાંતિ વિશેષ

February 22 at 2:00am

આ દુનિયાની અંદર દરેક માણસ સુખ- શાંતિ ઇચ્છે. સુખ- શાંતિ મેળવવા માટે પોતે પ્રયત્નો પણ કરે છે. પરંતુ...
આપણે ભગવાનને નાનું બાળક સમજી રાખ્યું છે

આપણે ભગવાનને નાનું બાળક સમજી રાખ્યું છે

February 22 at 2:00am

આજે પૂજા- પાઠ, દેવ- દર્શન, તીર્થયાત્રા, ભજન કરવાનો હેતુ એ હોય છે કે સાંસારિક વસ્તુઓ આપણને વગર.......
ભગવાન સત્યનારાયણની કથાનો જીવનપયોગી બોધ

ભગવાન સત્યનારાયણની કથાનો જીવનપયોગી બોધ

February 22 at 2:00am

અહીં લોકોના ઘરોમાં અવારનવાર ભગવાન સત્યનારાયણની કથા વંચાતી જોવા મળે છે. આ વ્રતકથાના પાંચ.............
મામુ પેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે

મામુ પેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે

February 22 at 2:00am

જીવન મરણની ઘટમાળ મનુષ્યના જીવન સાથે સંકળાયેલી છે. મનુષ્યના જીવનમાં મૃત્યુ તેના જન્મતાની.............
આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે સદાય સેવન કરવાનાં 'સદ્વૃતો'

આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે સદાય સેવન કરવાનાં 'સદ્વૃતો'

February 22 at 2:00am

આર્યુવેદ શાસ્ત્રમાં આ જીવન અને પરલોકજીવનનાં હિતોની વાતો કહેલી છે. પ્રભુએ આપેલ શરીરને મંગળમય.........

Dharmlok  News for Feb, 2018