Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite Gujarat Samachar content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends.

Gujarat Samachar

Facebook

Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite Gujarat Samachar content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends.

Gujarat Samachar

Facebook

Enable Social Reading
No, Thanks

બાળ મહાત્માની ઉપકારબુદ્ધિ

એક વાર પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી, ન્યાયાધીશ શ્રી ધારશીભાઇ સાથે મોરબીથી પોતાના મોસાળ રાજકોટ ગયા હતા. મોસાળે પહોંચ્યા ત્યારે મામાએ પૂછ્યું, ''કોની સાથે આવ્યા ?'' બાળ શ્રીમદ્ કહે, ''ધારશીભાઇ સાથે.''
પછી શ્રીમદ્જી જ્યારે જમવા બેઠા ત્યારે રસોડા બહાર બન્ને મામાઓ અંદરોઅંદર એવી વાતો કરવા લાગ્યા કે ધારશીભાઇને ઠેકાણે કરી દેવા અર્થાત્ મારી નાખવા. આ વાત સાંભળી શ્રીમદ્જી જલ્દીથી ધારશીભાઇના ઘરે આવી પહોંચ્યા.
ધારશીભાઇના ઘરે શ્રીમદ્જીએ પૂછ્યું, ''તમારે મારા મામાઓ સાથે કંઇ સંબંધ છે ?'' ધારશીભાઇ કહે, ''સગપણસંબંધ નથી, પણ રાજ સંબંધી ખટપટ ચાલે છે.''
ત્યારે શ્રીમદ્જી કહ્યું, ''તેમ છે તો તમારે સાવધાન રહેવું. લાગ ફાવે તો તમને ઠેકાણે કરી દેવાની વાત કરતા હતા. હું જમતો હતો ત્યારે બહાર એવી વાતો કરતા હતા. તે સાંભળી તમને ચેતાવવા  માટે આવ્યો છું.''
શ્રી ધારશીભાઇના મનમાં થયું કે અહો ! આ બાળ મહાત્મા કેવી ઉપકારબુદ્ધિ  ધરાવે છે ! ધન્ય મારા ભાગ્ય કે એમનો મને સંગ થયો.

Post Comments