Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite Gujarat Samachar content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends.

Gujarat Samachar

Facebook

Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite Gujarat Samachar content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends.

Gujarat Samachar

Facebook

Enable Social Reading
No, Thanks

શિયાળામાં સેવન કરવા યોગ્ય હળદર અને આંબાહળદર

આંબાહળદર અને મેંદાલાકડીને સરખા ભાગે મેળવી ગરમ પાણીમાં ખદખદાવી લેપ કરવાથી તૂટેલા હાડકા જલ્દી  સંધાય છે

શિયાળામાં મળતી તાજી, લીલી બે ઔષધિઓ - હળદર અને આંબાહળદર. આ બંને ઔષધિમાં ખોરાકનું પચન કરવાનો, કૃમિનો નાશ કરવાનો, વિષ દૂર કરવાનો, ત્વચાના વર્ણને સારો કરવાનો અને રક્ત શુદ્ધ કરવા જેવા અપ્રતિમ ગુણો રહેલાં છે.

હળદર અને આંબાહળદરને ઝીણી સમારી, એમાં લીંબુનો રસ અને નમક મેળવી આખો શિયાળો નિત્ય ભોજનમાં ઉપયોગ કરવા જેવો છે. એ સિવાય આ બંને ઔષધિના ચૂર્ણો સ્વચ્છ કાચની શીશીમાં ભરી ઘરમાં વસાવી રાખવા લાયક છે.

હળદરના ઉપયોગો :-

(૧) હળદરમાં કર્ક્યૂમેન નામનો ટરપેન છે જે કોલેસ્ટેરોલને ઘટાડવાનું કામ કરે છે.

(૨) ડાયાબીટીસમાં લાંબા સમય સુધી પ્રાત:કાળે સરખા ભાગે (આશરે પાંચ-પાંચ ગ્રામ) હળદર અને આમળાના ચૂર્ણનું સેવન ઠંડા પાણી સાથે કરવા યોગ્ય છે.

(૩) સફેદ દાગમાં ગૌમૂત્રના અર્ક (દસ મી.લી.) સાથે હળદર (પાંચ ગ્રામ) મેળવી લાંબા સમય સુધી લેવાથી સારૃ પરિણામ મળે છે. ઉપર જણાવેલો આ યોગ ત્વચાના સર્વ પ્રકારના વિકારો જેવા કે ખંજવાળ, ખસ, દાદર, ખરજવું અને ગૂમડા પર સારૃ પરિણામ આપે છે.

(૪) કફવાળી ઉધરસ અને શરદી, સસણી અને ઉટાંટિયું (whooping cough) માં લીલી હળદરનો રસ એક ચમચી (આશરે પાંચ મી.લી.) મધ સાથે મેળવી ચાટવાથી  રાહત મળે છે.

(૫) કાકડાના સોજામાં તથા શ્વાસનળીના સોજામાં ગરમ દૂધમાં હળદર અને મરી મેળવી લેવાથી લાભ થાય છે.

(૬) મૂઢમાર - આઘાતથી આવેલો સોજો હોય કે સંધિવાને કારણે આવેલો સોજો. દેશી નમક અને હળદરને સરખા ભાગે ઉકળતા પાણીમાં ખદખદાવી લેપ લગાવી રાખવાથી (લેપ કુદરતી રીતે સુકાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવો) ગણતરીના કલાકમાં સોજો ઊતરી જાય છે. જરૃર પડે દિવસમાં એકાદ વખત અને સળંગ ચાર-પાંચ દિવસ સુધી આ પ્રયોગ કરી શકાય.

(૭) શિયાળામાં રૃક્ષ અને શ્યામ થઇ જતી ત્વચાનો વર્ણ સુધારવા હોય તો અડધા ભાગે હળદર અને એક-એક ભાગે આમળા તથા કઠના ચૂર્ણને દૂધમાં મેળવી લેપ કરવો. ત્વચા પર આ લેપ વીસથી પચીસ મિનિટ રાખી ટૉયલેટ સોપથી ત્વચા સાફ કરી લેવી.

(૮) રાત્રિ કાળ દરમ્યાન થતી એલર્જીજન્ય ખાંસી - કે જે અટકવાનું નામ ન લેતી હોય - એમાં હળદરના ગાંગડાને બાળી, એની રાખ ઘી સાથે ચાટવાથી ખાંસી તુરંત બેસી જાય છે અને રાહત થાય છે.

(૯) હળદરમાં રહેલો કર્ક્યૂમીન (C21H20O6) નામનો રંજક પદાર્થ એક ઉત્તમ વિષવિરોધી ગુણ ધરાવતું એન્ટિસેપ્ટીક તત્વ છે. સડતા, ઘા, ઊંડા વ્રણ અને પાકતા ગૂમડા પર કાળા તલના તેલમાં મેળવી એનું ડ્રેસીંગ કરી શકાય. ઋતુ પરિવર્તનને કારણે થતાં વાઈરલ ઈન્ફેકશન સામે પણ હળદરમાં રહેલું કર્ક્યૂમીન સારૃં રક્ષણાત્મક કાર્ય કરી શકે છે.

(૧૦) હળદરના ઉપયોગમાં માત્રા વિવેક રાખવો. એટલે વધુ પડતી હળદર ફાકવાથી બંધકોષ કે કબજિયાત થઇ શકે છે.

આંબાહળદર : કંદ સ્વરૃપની આ વનસ્પતિની ગંધ આંબાને મળતી હોઇ અને ગુણ મહદ્ અંશે હળદરને મળતા હોઇ એને આંબાહળદર કહેવાય છે. મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના લોકો શિયાળા દરમિયાન ભોજન સાથે આનો ઉપયોગ છૂટથી કરે છે. જંગલી આંબાહળદર એ આંબાહળદરની બીજી એક જાત છે.

એની વિષજન્ય અસરને કારણે, એ ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાતી નથી. ખાઇ શકાય એવી આંબાહળદરની ઓળખ તેનો પીળાશ પડતો સફેદ રંગ અને એમાં આંબાના મ્હોર જેવી તીવ્ર ગંધ છે. જંગલી આંબાહળદરમાં આવી વિશિષ્ટ ગંધનો અભાવ હોય છે.

આંબાહળદરના ઉપયોગો : (૧) આંબાહળદરનો ગુણ શરીરના કોઇપણ ભાગમાં જામી ગયેલા લોહીને વિખેરવાનો છે. મૂઢમાર, ચોટ, આઘાતને કારણે આવેલા સોજોમાં આંબાહળદરનું સેવન કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) આંબાહળદર અને મેંદાલાકડીને સરખા ભાગે મેળવી ગરમ પાણીમાં ખદખદાવી લેપ કરવાથી તૂટેલા હાડકા જલ્દી સંધાય છે.

મચકોડ પર પણ આનો લેપ કરી પાટો બાંધી રાખવાથી રાહત થાય છે. (૩) રક્તના જમાવથી થયેલી ગાંઠો હોય કે આંખની આંજણી, સડતા નખ હોય કે હાડકાનો ક્ષય (BONE-TB), દાંતનો સડો હોય કે પરૃ ભરાઇને સૂજી ગયેલાં પેઢાં (પાયોરિયા) જેવાં અગણિત રોગો પર આંબાહળદરનું ધૈર્યપૂર્વક કરેલું સેવન નિશ્ચિત ફાયદો કરે છે.

- વિસ્મય ઠાકર


For more update please like on Facebook and follow us on twitter

http://bit.ly/Gujaratsamachar

https://twitter.com/gujratsamachar

 

 

Post Comments